[EN] Click here for English version

Welkom op de Genealogie-Site van Huib Westerbeke

Ik doe vooral onderzoek naar de familienaam Westerbeke / Westerbeeke. Uiteraard probeer ik ook mijn eigen kwartierstaat en die van mijn vrouw zoveel mogelijk in kaart te brengen.

Stamvader

Vrijwel alle gevonden personen met de naam Westerbeke / Westerbeeke stammen af van Jannis Adriaense Westerbeke die eind 17e-begin 18e eeuw woonde in Westkapelle, provincie Zeeland.

In Duitsland kwam in de 17e eeuw de naam Westerbeke ook sporadisch voor, maar daar was het een verbastering van Westerbecke. Ook nu wonen nog enkele nazaten van deze Westerbecke's in de USA onder de naam Westerbeke. Er zijn tot nu toe geen connecties gevonden tussen de Duitse en de Westkappelse Westerbeke's.

Westerbeek

De naam Westerbeek komt veel voor in met name noord-oost Nederland. Tot nu toe zijn geen connecties gevonden tussen Westerbeke/Westerbeeke en Westerbeek. Alleen enkele afstammelingen van een naar Drente verhuisd gezin Westerbeke hebben door een vergissing van de burgerlijke stand abusievelijk de naam Westerbeek gekregen.

Waar kwam de stamvader vandaan?

Van Jannis Adriaanse Westerbeke is als vroegste feit bekend dat hij op 30 oktober 1686, "met attestatie van Westkapelle", trouwde in de kerk van Aagtekerke, Waarschijnlijk woonde hij toen dus reeds in Westkapelle of omgeving. Waar hij geboren is weten we helaas niet. Er zijn wat vage veronderstellingen dat hij van de hofstede Westerbeek kwam die tussen Vlissingen en Koudekerke was gelegen. Een andere mogelijkheid is dat hij misschien een zoon was van Adriaen Beke die toendertijd in het gehucht Boudewijnskerke woonde. Er zijn tot nu toe geen bewijzen voor gevonden. Mogelijk ook is hij een nakomeling van Jan Westerbeke die in 1620 in Mechelen (BelgiŽ) werd gedoopt.

Het probleem in Zeeland en met name in Walcheren is dat door overstromingen en oorlogsgeweld veel oude kerk- gemeente- en provincie-archieven geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan. Het is dus vaak onmogelijk oude gegevens te vinden.

Waar komt de naam Westerbeke vandaan?

Waar de naam oorspronkelijk vandaan komt is niet zeker. In boekjes over Zeeuwse familienamen staat dat de naam komt van het plaatsje Westerbeke dat bij het Belgische Gent was gelegen. Daarvoor is bij mijn weten geen bewijs. Wel bekend is dat in de 17e eeuw veel mensen uit de regio Brugge-Gent zich in Zeeland vestigden.

Waar woonden zij?

Vrijwel alle Westerbeke's zijn tot midden 19e eeuw in Westkapelle en omgeving blijven wonen. Het waren vaak dijkwerkers, werkzaam aan de beroemde Westkappelse Zeedijk. Dijkwerkersgezinnen waren indertijd nogal arm, omdat er vaak niet genoeg werk aan de dijk was om iedere dijkwerker aan het werk te houden. Om die reden emigreerden tussen grofweg 1845 en 1900 diverse Westerbeke's, dikwijls met het complete gezin, naar Amerika. De meesten kwamen uiteindelijk in de staat Wisconsin terecht, met name in Sheboygan County. Ze waren daar aanvankelijk werkzaam als boer of boerenarbeider. Enkele gezinnen bleven in de staat New York, vaak in het stadje Islip. Zij waren daar meestal actief in de (mossel)-visserij. Heden ten dage wonen er nog vele nazaten in Amerika.

In 1844 vertrok het gezin van Marinus Westerbeke vanuit Westkapelle naar de veenkolonies in Drente. Ze waren samen met drie andere arme Westkappelse gezinnen, in het kader van een soort werkgelegenheidsplan, uitgezocht om in het veen te gaan werken en wonen. Het bleek uiteindelijk dat ze "van de regen in de drup kwamen". De werkomstandigheden en verdiensten waren eerder nog slechter dan in Westkapelle. Ze waren graag terug gegaan naar Westkapelle maar hadden daar simpelweg het geld niet voor. Tot op vandaag wonen er nazaten in Drente en omgeving.

Vanaf ca. 1900 zijn Westerbeke's ook in andere provincies te vinden. Het merendeel woont echter nog steeds in Zeeland, met name in Westkapelle en omgeving.

Veel plezier met het snuffelen in mijn gegevens.